Båthamnen

Klubben arrenderar en bit mark av Strängnäs stift på Tunäs Udde där vi anlagt en båthamn med 18 st båtplatser för inte allt för stora båtar.

Bryggor finns samt en ”manskapsbod” som tillåter övernattning om man inte har allt för stora krav på bekvämlighet. Framför båtplatserna finns en stor gräsyta där allehanda sysselsättningar kan genomföras, det går även bra att sätta upp tält där för tillfällig övernattning.

I hamnen finns 2 större grillplatser iordninggjorda. Det finns även många sittplatser med bord.

Klubben har en egen båt som medlemmar kan låna fritt.

Det finns även en naturlig ”isättningsramp” som medlemmar kan använda om man har egen båt på kärra.

Varje år arrangeras både båtmete och diverse fester för medlemmar i hamnen.

Vi har några arbetsträffar per år där båtägarna hjälps åt att hålla hamnen i trevligt skick.